Stefna í kynferðismálum

Stefna og viðbrögð Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags varðandi kynferðislegt áreiti og kynferðislegt ofbeldi

Hvað er kynferðislegt áreiti og ofbeldi?

Kynferðisleg áreitni/ofbeldi er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður.

Það er upplifun þess sem verður fyrir hegðuninni, en ekki tilgangur gerandans, sem segir til um
hvort um sé að ræða áreitni eða ekki.  

Kynferðislegt ofbeldi eru kynferðislegar athafnir gagnvart einstaklingi sem ekki hefur gefið eða er
ófær um að veita samþykki sitt. Kynferðislegt ofbeldi getur falið í sér;

Káf og þukl innan sem utan klæða á kynfærum eða öðrum persónulegum stöðum

Munnmök

Samfarir eða tilraun til þeirra

Kynferðislegar myndatökur, áhorf á persónulega staði eða sýna/senda kynferðislegt efni

Kynferðislegur lögaldur er 15 ára. Það þýðir að fyrir þann aldur eru allar kynferðislegar athafnir, með eða án vilja barnsins, ólöglegar.

Hvernig á íþróttafélagið að bregðast við upplýsingum um kynferðislegt áreiti eða ofbeldi?

Íþróttafélagið skal taka öllum tilkynningum alvarlega.

Ef þolandi er lögráða skal sterklega hvetja viðkomanda til að kæra málið til lögreglu. Hringja í 112.

Ef brotið hefur verið gegn ólögráða einstaklingi ber að tilkynna til Barnaverndar í síma 112.

Ef grunur vaknar um að forráðamaður/-menn eiga sjálfir aðild að kynferðislegu ofbeldi gegn barni skal hafa samband beint við lögreglu eða barnaverndaryfirvöld í síma 112.

Ef menn eru í vafa um hvernig eigi að bregðast við skal hafa samband við lögreglu, kynna málið og leita ráða í síma 112.

Þolendur eiga kost á að leita sér stuðnings og aðstoðar hjá;

Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis, Landsspítali Fossvogi, slóð má finna hér.

Barnavernd Reykjavíkur í síma 411-1111.

Gerendur ofbeldis geta leitað til heimilisfridur.is eða í síma 555-3020.

Stefna Keflavíkur byggist á markmiðum og leiðbeiningum í bæklingi gefnum út af ÍSÍ varðandi skilgreiningu og viðbrögð við kynferðislegu ofbeldi, sem Keflavík gerir að sinni stefnu og sínum markmiðum.

Markmið ÍSÍ með útgáfu bæklingsins er að:

Auka meðvitund íþróttafélaga um að kynferðislegt ofbeldi getur átt sér stað á þeim vettvangi eins og öðrum.

Hvetja íþróttafélög til umræðna um hvernig hægt sé að fyrirbyggja kynferðisofbeldi.

Fræða þjálfara, stjórnendur og sjálfboðaliða um hvað átt sé við þegar talað er um kynferðislega misnotkun.

Fræða þjálfara, stjórnendur og sjálfboðaliða um þau lagaskilyrði sem gilda um kynferðisleg samskipti við börn. Slóð á efni frá ÍSÍ varðandi kynferðislegt áreiti og ofbeldi http://isi.is/fraedsla/kynferdislegt-areiti-og-ofbeldi/